kiểu đau bụng nên lưu ý

Những kiểu đau bụng mà chị em cần phải lưu ý

Tuy nhiên, nếu bạn bị đau bụng kinh dữ dội, kèm theo những bất thường về máu kinh thì hãy đề phòng bệnh lạc nội